Rozkład jazdy autobusów

 

PKS w Iławie Sp. z o.o. informuje, że względu na znikomą frekwencję Podróżnych o zmianach
komunikacyjnych na trasie Iława – Kisielice oraz Kisielice – Iława od dnia 01.08.2015  

Iława – Kisielice – wyjazd z Iławy o godz. 6:05 z oznaczeniem F, zmienia się godz. odjazdu na godz. 6:15

Iława – Kisielice – wyjazd z Iławy o godz. 14:35 z oznaczeniem F, zmienia się na oznaczenie S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej

Iława – Kisielice – wyjazd z Iławy o godz. 16:05 z oznaczeniem F, zmienia się na oznaczenie S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej

Iława – Kisielice – wyjazd z Iławy o godz. 20:15 z oznaczeniem F, zmienia się na oznaczenie S – kursuje w dni nauki szkolnej

Kisielice – Iława – wyjazd z Kisielic o godz. 13:55 z oznaczeniem F, zmienia się na oznaczenie S – kursuje w dni nauki szkolnej

Kisielice – Iława – wyjazd z Kisielic o godz. 15:20 z oznaczeniem F, zmienia się na oznaczenie S – kursuje w dni nauki szkolnej

Kisielice – Iława – wyjazd z Kisielic o godz. 19:30 z oznaczeniem F, zmienia się na oznaczenie S – kursuje w dni nauki szkolnej

 SOBOTA – od 08.08.2015 r.

Iława – Kisielice – wyjazd z Iławy o godz. 11:35 – wprowadzenie kursu do Kisielic

Iława – Kisielice – wyjazd z Iławy o godz. 13:45 – przesuniecie na godz. 14:35 do Kisielic

Iława – Kisielice – likwidacja kursu o godz. 16:05 do Kisielic

Kisielice – Iława – wyjazd z Kisielic o godz. 5:00 przesunięcie na godz. 4:45

Kisielice – Iława – wprowadzenie kursu o godz. 12:20 z Kisielic do Iławy

Sprzedaż biletów miesięcznych prowadzona jest w siedzibie firmy PKS w Iławie Sp. z o.o. 

 

przy ul. Ogrodowej 14 tel. 9:0017:00

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego, elektronicznego systemu sprzedaży biletów miesięcznych przy zakupie pierwszego biletu miesięcznego pobierana jest jednorazowo kaucja zwrotna  za EM-KARTĘ w wysokości 10,00 zł.  

Dokumenty wymagane przy zakupie biletów miesięcznych:

 

Bilet miesięczny normalny:

kopia dowodu osobistego  

Bilet miesięczny dla uczniów i studentów:

zaświadczenie ze szkoły/uczelni wydane w celu zakupu biletu miesięcznego (oryginał) kopia ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej  

Bilet miesięczny dla nauczycieli:

zaświadczenie o zatrudnieniu wydane w celu zakupu biletu miesięcznego, ksero ważnej legitymacji nauczycielskiej  

EM-Karta

Od 01 maja 2015 r. firma PKS w Iławie Sp. z o.o. wprowadza sprzedaż biletów miesięcznych w nowoczesnym systemie kart chipowych. EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Przewidywana ilość cykli zapisu i odczytu karty wynosi 100.000. Po „zużyciu” jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem. EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże, zginanie jej, przetrzymywanie w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza) może doprowadzić do jej uszkodzenia, natomiast podgrzewanie lub wystawienie karty na działanie temperatury wyższej niż 50 stopni Celsjusza spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak: tylne kieszenie spodni i podobne, ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę. Wydanie pierwszej EM-karty wiąże się z pobraniem od pasażera kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł brutto. W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty kaucja nie podlega zwrotowi.  

W przypadku zagubienia lub zniszczenia EM-karty wydanie drugiej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 15 zł brutto.

 

ELEMENTY BILETU MIESIĘCZNEGO:

EM-karta pasażera:
Na karcie są zarejestrowane wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza. Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę uprawnia do przejazdu autobusami kursowymi naszej Firmy.
Paragon fiskalny :
Paragon fiskalny jest dowodem fiskalnym potwierdzającym zakup biletu, a także zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty lub paragonu fiskalnego PASAŻER NIE MOŻE korzystać z przewozu tylko na podstawie jednego z tych elementów i zobowiązany jest wówczas zakupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu danym kursem.  

TYLKO OKAZANIE PARAGONU FISKALNEGO WRAZ Z EM-KARTĄ W CHWILI WSIADANIA DO AUTOBUSU UPRAWNIA PASAŻERA DO PRZEJAZDU NA PODSTAWIE BILETU MIESIĘCZNEGO.

KARTA JEST WAŻNA GDY BILETERKA WYDA POJEDYNCZY SYGNAŁ AKCEPTUJĄCY DANE ZAWARTE NA KARCIE.  

GDY BILETERKA SYGNALIZUJE PROBLEM Z EM-KARTĄ:

BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY – karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund. NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI – bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet. NIEWŁAŚCIWA TRASA – bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu.

 

 


ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS w IŁAWIE SP. Z O.O.
 
ODJAZDY Z PRZYSTANKU IŁAWA D.A. /AKTUALIZACJA 01.08.2015 R./

 


KIERUNEK


GODZINY ODJAZDU

BISKUPIEC RYNEK przez Szwarcenowo

15:30S

BRODNICA przez Nowe Miasto Lub.

6:30 P, R, n, 1, 5
7:20, 6,7;

   

ELBLĄG przez Siemiany, Zalewo

6:45F

ELBLĄG przez Susz Rynek, Dzierzgoń

8:00F

FRANCISZKOWO przez Frednowy

6:35S; 7:40FH; 11:30S; 14:20S; 16:05S;

FREDNOWY przez Rudzienice

7:40FH; 11:30S; 14:20S; 16:05S;

GAŁDOWO

6:40S; 15:25S

   
   

IŁAWA przez Laseczno,Gałdowo,Ząbrowo, Laseczno Wieś

6:40S
   
 
 

 

 

IŁAWA przez Lubawę Rynek, Gramoty

17:10U

IŁAWA przez Szeplerzyznę, Laseczno Wieś, Babięty Ząbrowo

6:45S

IŁAWA przez Gromoty, Lubawę Rynek, Rodzone

5:30F

KISIELICE przez Laseczno

6:15F; 7:05S; 7:05 6; 8:20F; 9:15F; 11:35F,n,6; 14:35S,6; 15:25F; 16:05S; 17:10F; 18:45A; 20:15S; 22:10Un

KISIELICE przez Gulb, Trupel

16:05S
 
 

KRYNICA MORSKA przez Zalewo, Stegnę

6:50PCf

LUBAWA Rynek przez Rodzone

6:25 F; 9:20F; 9:45F; 10:20F; 14:15A; 15:20F; 16:00S; 17:10F+; 19:00Un;

LUBAWA RYNEK przez Gramoty

5:30F; 6:45S; 8:00A; 12:00F; 14:30S; 15:30F; 16:40S

LUBAWA Rynek przez Mątyki; Rożental; Byszwałd

12:00F

ŁĘGOWO przez Laseczno, Kisielice

6:05F; 13:35F

NOWE MIASTO LUB. przez Radomno

7:15F; 7:20CU; 9:00A; 11:45S 14:30F; 15:20FH 15:45F; 18:10F;

NOWE MIASTO LUB. przez Sampławę

6:30 P,R,1,5

   

Lubnowy Wlk. przez SUSZ RYNEK

13:05SH;

Stanowo przez FRANCISZKOWO

14:20S;

SUSZ przez Szymbark skrz. Chełmżycę

8:00F; 9:55F; 13:05F; 15:30F;

SUSZ przez Starzykowo, Piotrkowo, Januszewo, Brusiny

15:30F
Siemiany

6:45F; 15:15S;

 
 

WARSZAWA przez Nowe Miasto Lub., Brodnicę, Sierpc

6:30 P,R,1,5,

WŁOCŁAWEK przez Nowe Miasto Lub.

7:20CU,6,7

ZALEWO przez Siemiany

6:45F;15:15S;

 
 

OZNACZENIE:
1 - kursuje w poniedziałek
2 - kursuje we wtorek
3 - kursuje w środy
4 - kursuje w czwartki
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedzielę
+ - kursuje w dni świąteczne i niedzielę
a - kursuje w okresie wakacji
d - kursuje przez Elgnowo
e - kursuje przez Rudzienice
f - kursuje od 01.07. - 31.08
n - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodz., Sylwestra,, Wielką Sobotę; Nowy Rok
o - kursuje do 31.08. codziennie, w pozostałym terminie poniedziałek i piątek
A - nie kursuje w niedzielę i święta
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
L - nie kursuje 1 i 2 dzień Boż. Narodzenia, Nowy Rok, 1-2 Dzień Wielkanocy
P - kurs pospieszny
S - kursuje w dni nauki szkolnej
U - nie kursuje w 1 Dz. - Boż. Narodz. 1- Dz. Wielkanocy, Nowy rok.
C - kursuje w soboty , niedzielę i święta
W - kursuje codziennie w okresie wakacji szkolnych
R - kursuje 31.10; 01.11; 02.11; przeddzień i II Dz. Św. Wielk.
sx - nie kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych praz przerw świątecznych i Świąt Narodowych

 
 
 
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS ODJAZDY - LUBAWA RYNEK

KIERUNEK

GODZINY ODJAZDU

IŁAWA przez Rodzone

6:10F; 6:20 6; 7:10F; 9:00S; 11:10F,6,; 13:35S; 14:20W; 16:10S;17:00S;19:35Un

IŁAWA przez Gramoty

5:45F; 6:50F; 9:00F; 15:15F;17:45F+

 
 

OSTRÓDA przez Rożental

10:50U;

RYBNO przez Rumian

15:30S;

Oznaczenia

A - nie kursuje w niedzielę i święta
C - kursuje w soboty , niedzielę i święta,
D - nie kursuje w Wigilię, Pierwszy Dzień Boż. Narodz.; Drugi Dzień Boż. Narodzenia, Sylwestra,, Nowy Rok, W Wielką Sobotę, Pierwszy i Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
H - kursuje w okresie wakacji, ferii szkolnych, zgodnie z ogłoszeniem Marszałków Województw
L - nie kursuje w pierwszy i drugi dzień Świat Bożego Narodzenia , Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocy;
M - pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych
P - kurs pospieszny
S - kursuje w dni nauki szkolnej
U - nie kursuje w pierwszy Dzień Bożego Narodzenia , Nowy rok, i Pierwszy Dzień Wielkanocy
W - kursuje w okresie wakacji
V - kurs przyśpieszony
N - nie kursuje w wigilię, w przeddzień Nowego Roku i w Wielką Sobotę
Z - wakacje, kursuje codziennie, w pozostałym okresie w piątki i poniedziałki

+ - kursuje w dni świąteczne / niedziele i święta/

1 - kursuje w poniedziałek
2 - kursuje we wtorki
3 - kursuje w środy
4 - kursuje w czwartki
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedzielę
1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
5-1 - kursuje od piątku do poniedziałku

 
 
 
 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS IŁAWA - ODJAZDY Z KISIELIC

KIERUNEK ODJAZDU

GODZINY ODJAZDU

IŁAWA przez Laseczno

4:45,F,6; 7:00S; 7:08Fn; 8:15A; 10:00Fn; 12:20F,6; 13:55S; 14:28U6; 14:38F; 15:20S; 16:10F+; 17:00 U6 19:30S; 21:00Fn

IŁAWA przez Trupel

7:00S
ŁĘGOWO

6:45F; 14:10 F


OZNACZENIA KURSÓW
C - kursuje w soboty i niedziele;
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
S - kursuje w dni nauki szkolnej
U - nie kursuje w 1- dz. Bożego Narodzenia, 1-Dz. Wielkanocy, Nowy Rok,
6 - kursuje w sobotę
7 - kursuje w niedzielę
A - kursuje od poniedziałku do soboty
n - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia, Sylwestra, Wielką Sobotę

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS W IŁAWIE - ODJAZDY Z NOWEGO MIASTA LUB.

KIERUNEK
ODJAZDY

ELBLĄG przez Iławę, Zalewo

6:10F

IŁAWA przez Radomno

6:10F; 6:15CfP; 6:55F; 8:15F: 9:45AU; 15:15F; 17:10U;

BRODNICA

6:55P1,5,W; 8:00CU,6,7

WARSZAWA przez Brodnicę

6:55P,R,1,5,

WŁOCŁAWEK przez Brodnicę

8:00CU,6,7,

KRYNICA MORSKA przez Iławę, Zalewo, Stegnę

6:15 CfP


OZNACZENIA:
P - kurs pośpieszny
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
1,5,6 - kursuje w pn., sob., ndz.
U - nie kursuje w 1- dz. Bożego Narodzenia, 1 Dz. Wielkanocy , Nowy Rok
n - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia, Sylwestra, Wielką Sobotę
f - kursuje od 01.07. do 31.08.
sx - nie kursuje w okresie ferii i wakacji akademickich

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS - ODJAZDY Z BISKUPCA POMORSKIEGO

KIERUNEK
ODJAZDY
IŁAWA D.K.

6:45S; 9:00S;

   


OZNACZENIA
5 - kursuje w piątek
6 - kursuje w sobotę
7 - kursuje w niedzielę
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
U - nie kursuje w 1 Dz. Bożego Narodz., 1- Dz. Wielkanocy; Nowy Rok
n - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia, Sylwestra, Wielką Sobotę
sx - nie kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz przerw świątecznych i Świąt Narodowych

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS - ODJAZDY Z ZALEWA
KIERUNEK

GODZINY ODJAZDU

ELBLĄG przez Żurawiec

7:50F

IŁAWA przez Siemiany

6:20S,

NOWE MIASTO LUB. przez Iławę

14:45F
 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS W IŁAWIE - ODJAZDY SUSZ RYNEK


KIERUNEK


GODZINY ODJAZDU

ELBLĄG przez Dzierzgoń

8:40F

IŁAWA przez Chełmżyce

7:00F; 11:00F; 14:44F; 15:15SH; 16:45F;

   

Lubnowy Wielkie przez Kamieniec

6:20S; 9;45F; 13:35SH;16:08S

   


OZNACZENIA
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
6 - kursuje w soboty
C - kursuje w soboty niedzielę i święta
U - nie kursuje w 1- Dz. Bożego Narodzenia 1Dz. Wielkanocy, Nowy Rok
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
P - kurs pospieszny
f - kursuje w okresie od 01.07. do 31.08
+ - kursuje w niedziele i święta
Z - nie kursuje w okresie wakacji szkolnych
S - kursuje w dni nauki szkolnej 


 
 

 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie Sp. z o. o. 14-200 Iława ul. Ogrodowa 14 tel. (089) 648 20 21 fax. (089) 648 67 44 NIP 744-16-39-054 REGON 519560349 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000153383 Kapitał zakładowy - wpłacony 900.000,00 zł.